Utstillingar

2022 - Galleri Oker POLARITET - IDENTITET med Ingeborg Loven Norekval 6. -9 oktober

2020 - HERADSUTSTILLING i Voss Kulturhus v/ Voss Kunstlag. Gruppeutstilling . 28. febr - 20.03  stengt etter 14 dagar pga corona

2019 - SKILDRINGAR i Galleri 19. oktober - november 2019, med Evelyn L Hauso og Synneva Skintveit.

2018 - Sommarutstilling i Galleri 19.  14. juli - 15. september. Gruppeutstilling.

2018 - Mellom fjord og fjell. Galleri Nils Bergslien. 6. april - 8. juni. Gruppeutstilling.

2017 - SVEV. Utstilling i Galleri 19 på Voss, med Evelyn Lillestøl Hauso.

2015 - MASKER. Voss Kulturhus, med Evelyn Lillestøl Hauso.

2013 - Sommarutstilling i Voss Kunstlag Banksmidja. Medlemsutstilling

2013 - VEST GOING WEST i Voss Kulturhus. Gruppeutstilling. Kurator Thomas Pihl

2012- Banksmidja, Voss kunstlag, Juleutstilling. Gruppeutstilling.

2012- Trygve Lie Gallery, New York, 06 nov - 31. des. Gruppeutstilling, Kurator Thomas Pihl

2012 - Banksmidja, Voss Kunstlag."Smalaslepp i hønsegården". Gruppeutstilling

2012 - Galleri Nils Bergslien i Eidfjord 2. april- 4. juli. Gruppeutstilling.

2011 - Banksmidja, Voss Kunstlag, Juleutstilling. Gruppeutstilling.

2011 - Banksmidja, Voss Kunstlag, Medlemsutstilling, 16.juni - 21.august.

2011 - Namnå stasjon. Kunst & design.10.april - 20.august. Separatutstilling

2010 - Juleutstilling i Kvam Kunstlag, 4.-19. des. Gruppeutstilling.

2010 - Galleri Voss. 13. februar - 14. mars. Gruppeutstilling. Kurator: Aashild Grana og Øystein Hauge

2009 - Linahagen kafè i Solvorn. Separatutstilling heile sommaren.

2008 - 400meterkunst

2008 - Galleri Voss. Juryert portrettutstilling i Voss Kunstlag.

2007 - 27.okt - 11.nov. 400meterkunst.
Ei nyskapande utstilling som vart arrangert for fyrste gong hausten 2007." Alle butikkane på Vangen stilte utstillingsvindaugo sine til disposisjon og gjorde Vangsgata om til "Landets lengste salsutstilling" 74 kunstnarar frå heile landet deltok.

2006 - Utstilling i Kjedlaren. Gruppeutstilling.

2004 - Utstilling i naustet på Nedrevåge. Gruppeutstilling.

2004 - Debututstilling i Kjedlaren. Separatutstilling.

2003 - Juleutstilling i Galleri 36. Gruppeutstilling.